lørdag 27. april 2013

Blue smokey eyes
Makeup is fun.

Pics by Martin Tuft Torvund

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

I love comments!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...